Hånddukkernes vagtparade

Så er UVM barslet med en håndfuld pamfletter om undervisning med fokus på læring og trivsel.
Det kan vel være godt nok, hvis lige man sørger for at glemme at UVM har udnævnt deres pamfletter til at være Forskningen, altså den ubrydelig sandhed om trivsel og læring, udtrykt med hyppige små infobokse med ”Forskningen viser”
Og det faktum at synet på trivsel med UVM’s øjne kun drejer sig om understøtte læring, ikke børnenes trivsel, hvilket de da også omhyggelig gør opmærksomme på i forordet til samtlige pamfletter
Jo, der skal jo arbejdes med de socioemotionelle kompetencer, og med solidt fokus på risikogrupper og indsatser på det individuelle niveau for at fremme prosocial adfærd.
Hvis man vil have mere af samme slags non-udtryk kan man bare læse los.

Og hvad kan man så få at gode praksisråd til arbejdet med trivsel?

Man kan få hånddukkerne Connie Confidence, Pete Persistence, Oscar Organisation og Ricky Resilience der skal hjælpe læreren med lærerstyret, eksplicit undervisning i 12 tankemønstre.
Da det jo er UVM der har udleveret alle definitioner på trivsel og læring samt cases til efterfølgelse kan man spørge sig selv om hvor leddet af hånddukker stopper.
Man kan også omskrive udendørsundervisning til eksplicitte eksempler på udfordringer eleverne står med hjemme, så forståelsen af vådområder som naturens filtre mod forurening relateres til rollemodeller som ”filtre” for negativ indflydelse på elevernes liv. Lignende analogier drages mellem miljøfænomener som invasive arter og ”fremtidsdræbere” samt mellem biodiversitet og kulturel diversitet.
Det giver da grobund for andre interessante analogier imellem skadelig indflydelse og behovet for at filtrere.

Og selvfølgelig skal eleverne involveres aktivt i indsatserne så de kan lære konkrete teknikker til selvkontrol og ved at eksemplificere acceptabel adfærd.
Det kan man jo så koble sammen med mindfullnessprogrammer, og til elever med indlæringvanskeligheder, forløb der kobler kognitiv terapi og selvhjælpsteknikker
For dem der godt kunne tænke sig at talenterne kunne få lidt frihed er der skam også store muligheder lagt frem for at de kan udvikle sig ved at bidrage til andre elevers læring. De får nemlig større selvtilllid af det.
Og selvfølgelig skal der være flere og forskelligartede tilbud målrettet forældrene.

Jeg er bange for at hånddukkerne har sat sig tungt på Folkeskolen

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *